Zaprawy cementowe używane są w budownictwie bardzo często. Przede wszystkim ze względu na cenę cementu, wyparł on w pewnym czasie szeroko używaną zaprawę wapienną. Dla polepszenia jego wytrzymałości i plastyczności dodaje się do niego plastyfikatory lub inne substancje pomocnicze. Cement używany jest powszechnie w celu trwałego łączenia materiałów takich jak cegły, pustaki oraz kamienie. Jest on również cennym składnikiem betonu, również elewacyjnego i architektonicznego. Cena cementu uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego klasę. Odpowiednie atesty i certyfikaty dadzą inwestorowi pewność, że konstrukcja będzie stabilna i wytrzymała na działanie czynników zewnętrznych. Nie bez znaczenia są także oznaczenia znajdujące się na workach. Stanowią one cenną wskazówkę co do przeznaczenia konkretnego gatunku cementu (CEM I – cement portlandzki, CEM II – glinowy, CEM III – hutniczy, CEM IV – puculanowy, CEM V – wieloskładnikowy). Materiał ten jest wręcz nieograniczony pod względem użyteczności w wielu dziedzinach gospodarki oraz codziennego życia.