Cement biały nazywany bywa również cementem portlandzkim i ma bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Wytwarzany jest z surowców pochodzenia naturalnego, którymi są: wapień, margiel i glina. Mieszanka po wypaleniu w piecu cementowym zostaje zmielona z gipsem, kamieniem wapiennym, żużlem lub popiołami lotnymi. Kluczową rolę odgrywa tutaj proporcja poszczególnych składników. Dzięki odpowiedniemu ich dobraniu otrzymuje się mieszankę o konkretnej urabialności, wytrzymałości oraz odporności na różne czynniki. Bez cementu białego ciężko wyobrazić sobie tworzenie budynków mieszkalnych, użytkowych i publicznych oraz budowanie infrastruktury drogowej. Stosowany jest do przygotowywania zapraw tynkarskich i murarskich. Często wykorzystuje się go do tworzenia fug, tynków renowacyjnych oraz wykończeniowych, zewnętrznych i wewnętrznych elementów budynku. Stanowi element wyrobów betonowych oraz prefabrykatów, takich jak kostka bukowa czy płyty chodnikowe. Cement portlandzki znajduje zastosowanie także w gotowych mieszankach klejów.